TỔNG QUAN

Tận dụng các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới, đòi hỏi các bộ máy công quyền cũng luôn đổi mới trong việc cung cấp các dịch vụ công bằng cách phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo các phương tiện thực hiện trên Internet để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đã từng tham gia thực hiện các dự án chính phủ điện tử như tư vấn, xây dựng và triển khai chính phủ điện tử cho Sở nội vụ Tỉnh Bình Thuận, Sở Xây Dựng Bình Thuận và Hệ thống một cửa tại Huyện Hương Trà -Tỉnh Thừa Thiên Huế v.v. Worldsoft tin rằng chúng tôi có đủ khả năng tư vấn và xây dựng các hệ thống dịch vụ công phù hợp với từng địa phương , sở ban ngành v.v

CÁC CHỨC NĂNG

Hệ thống phần mềm trợ giúp các nhân viên thực hiện dễ dàng công việc giải quyết hồ sơ người dân theo cơ chế làm thủ tục “một cửa”. Đồng thời, hệ thống hổ trợ người dân theo dõi trạng thái các hồ sơ của mình đang được giải quyết ra sao và như thế nào.

Đề án bao gồm hai hệ thống web site: hệ thống web site phục vụ cho Ủy ban và hệ thống web site dành cho người dân truy cập để đăng ký hồ sơ và xem tình trạng hồ sơ.

Hệ thống web site phục vụ cho Ủy ban :

 • Nhận số liệu hồ sơ từ hệ thống web site dành cho người dân.
 • Cập nhật thông tin của hồ sơ
 • Cập nhật các tình trạng cho từng hồ sơ.
 • Cho phép nhiều người cùng sử dụng, truy cập hệ thống.
 • Cho phép sao lưu số liệu ngay khi mọi người vẫn đang sử dụng, cập nhật dữ liệu.
 • Tạo một số báo cáo thống kê.

Hệ thống web site phục vụ cho các người dân :

  • Thiết kế form nhập số liệu cho từng hồ sơ
  • Tìm kiếm hồ sơ.
  • Xem tình trạng của hồ sơ.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ XỬ LÝ "MỘT CỬA" GIỮA CƠ QUAN HÀNH CHÁNH NHÀ NƯỚC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÔNG DÂN

Đối với các hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tiếp:

 • Tổ chức, công dân nộp hồ sơ vụ việc cho Văn phòng HĐND & UBND tỉnh (qua bộ phận “Một cửa”).
 • Bộ phận “Một cửa” của Văn phòng HĐND & UBND tỉnh phối hợp Văn thư Văn phòng tiếp nhận hồ sơ , viết phiếu hẹn trả hồ sơ.
 • Bộ phận “Một cửa” hoàn trả lại hồ sơ cho các Sở, Ban, Ngành, Địa phương hoặc cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Đối với các hồ sơ đăng ký qua mạng:

 • Tổ chức , công dân truy cập trang web UBNN, sau đó đăng ký hồ sơ qua mạng.
 • Nhân viên văn phòng xem thông tin hồ sơ, nếu thông tin hợp lệ, nhân viên thông báo ngày đến nộp Hồ sơ thật.
 • Bộ phận “Một cửa” hoàn trả lại hồ sơ cho các Sở, Ban, Ngành, Địa phương hoặc cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.
 • Trong quá trình đang chờ đợi xử lý , khách hàng có thể : truy cập trang web UB để biết được tình trạng hồ sơ , nhận email thông báo ngày đến nộp hồ sơ thật , hoặc là bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ XỬ LÝ "MỘT CỬA" GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÁNH NHÀ NƯỚC VỚI NHAU

Đối với các hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tiếp

Tổ chức, công dân nộp hồ sơ vụ việc cho Văn phòng HĐND & UBND tỉnh (qua bộ phận “Một cửa”).

Bộ phận “Một cửa” của Văn phòng HĐND & UBND tỉnh phối hợp Văn thư Văn phòng tiếp nhận hồ sơ vụ việc, xử lý ban đầu về thủ tục: viết phiếu hẹn trả hồ sơ, lập phiếu trình tham mưu

Chánh văn phòng chuyển hồ sơ vụ việc cho các bộ phận, các chuyên viên xử lý công việc.

Chuyên viên theo dõi tham mưu giải quyết công việc, nếu vụ việc phức tạp thì lập phiếu trình hướng giải quyết vụ việc trình Chánh Văn Phòng (hoặc phó CVP theo ủy quyền của CVP) xem xét, , nếu thống nhất thì lãnh đạo văn phòng có bút phê vào phiếu.

Chuyên viên trình hồ sơ và phiếu trình cho Chánh Văn Phòng thông qua văn bản.

Chánh Văn phòng chuyển văn bản đến chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND Tỉnh để xem xét, quyết định. Lãnh đạo tỉnh có ý kiến hoặc ký hồ sơ chuyển lại cho chuyên viên đã trình.

Chuyên viên theo dõi giao hồ sơ vụ việc lại cho bộ phận “Một cửa”.

Bộ phận “Một cửa” hoàn trả lại hồ sơ cho các Sở, Ban, Ngành, Địa phương hoặc cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Đối với các hồ sơ đăng ký qua mạng:

Tổ chức , công dân truy cập trang web UBNN, sau đó đăng ký hồ sơ qua mạng.

Nhân viên văn phòng xem thông tin hồ sơ, nếu thông tin hợp lệ, nhân viên thông báo ngày đến nộp Hồ sơ thật.

Văn phòng HĐND & UBND tỉnh xem xét hồ sơ, và cập nhật ngày hẹn trả hồ sơ, lập phiếu trình tham mưu Chánh văn phòng chuyển hồ sơ vụ việc cho các bộ phận, các chuyên viên xử lý công việc. Chuyên viên theo dõi tham mưu giải quyết công việc, nếu vụ việc phức tạp thì lập phiếu trình hướng giải quyết vụ việc trình Chánh Văn Phòng (hoặc phó CVP theo ủy quyền của CVP) xem xét, nếu thống nhất thì lãnh đạo văn phòng có bút phê vào phiếu.

Chuyên viên trình hồ sơ và phiếu trình cho Chánh Văn Phòng thông qua văn bản.

Chánh Văn phòng chuyển văn bản đến chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND Tỉnh để xem xét, quyết định. Lãnh đạo tỉnh có ý kiến hoặc ký hồ sơ chuyển lại cho chuyên viên đã trình.

Chuyên viên theo dõi giao hồ sơ vụ việc lại cho bộ phận “Một cửa”.

Bộ phận “Một cửa” hoàn trả lại hồ sơ cho các Sở, Ban, Ngành, Địa phương hoặc cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH

Thu hồi đất

Quản lý các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất của các dự án, phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho dự án thu hồi đất

Hồ sơ kết hôn

Quản lý hồ sơ kết hôn, xin con nuôi, khai sinh có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Sử dụng nhà đất

Quản lý hồ sơ cấp quyền sở hữu nhà và sử dụng đất cho công dân khu vực đô thị, quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế.

Hộ tịch

Quản lý hồ sơ có liên quan đến thay đổi, cải chính hộ tịch trong nước.

Giấy phép đầu tư

Quản lý hồ sơ cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế.

Thi đua khen thưởng

Hệ thống theo dõi công tác thi đua, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân.

KHÁCH HÀNG

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi