TỔNG QUAN

Worldsoft ERP Production là một hệ thống được Worldsoft thiết kế giành cho các doanh nghiệp sản xuất. Hệ thống đã được tích hợp gồm các phận hệ : quản lý kinh doanh, quản lý cung ứng Vật tư & dịch vụ, quản lý tài sản thiết bị, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý tài chính kế toán. Hệ thống nhằm thay thế các quy trình rời rạc, các dữ liệu rời rạc, kết nối hoạt động của tất cả chi nhánh, phòng ban, công ty con. Ngoài ra, hệ thống còn giúp các doanh nghiệp :
–  Hoạch định kế hoạch dựa trên dữ liệu chính xác.
–  Thực hiện theo kế hoạch.
–  Kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa sai sót.
–  Ra quyết định chính xác & kịp thời.

Bạn cần giúp đỡ?

Hãy liên hệ chúng tôi để nhận báo giá và được tư vấn giải pháp phù hợp

Liên hệ

CÁC PHÂN HỆ

Quản lý kinh doanh

 • Dữ liệu khách hàng
 • Bảng giá chuẩn
 • Báo giá & Đơn hàng
 • Quy trình bảo trì bảo hành sản phẩm

Quản lý kho

Hệ thống cho phép tạo các danh mục mặt hàng hay vật tư có thể quản lý thống nhất trong toàn hệ thống cho công tác lập đơn hàng, cung ứng, nhập xuất kho

Cung ứng vật tư & dịch vụ

 • Hoạch định nhu cầu và kế hoạch cung ứng
 • Tối ưu hóa mua hàng
 • Quản lý dữ liệu nhà cung cấp
 • Hợp đồng & Đơn hàng vật tư
 • Quy trình thanh toán đơn hàng

Quản lý sản xuất

 • Quản lý BOM, BOM theo đơn hàng
 • Hoạch định sản xuất và cung ứng
 • Theo dõi tiến độ triển khai đơn hàng
 • Lập lệnh sản xuất
 • Quy trình sản xuất

Quản lý tài sản thiết bị

 • Quản lý tài sản thiết bị
 • Hoạch định nhu cầu và kế hoạch cung ứng
 • Tối ưu hóa mua hàng
 • Đơn hàng
 • Điều chuyển thiết bị
 • Bảo trì & sửa chữa tài sản thiết bị

Kế toán tài chính

Ghi nhận tất cả các giao dịch có liên quan đến kế toán được ghi nhận trực tiếp tại sổ cái hoặc được kết sổ từ các phân hệ khác và đảm bảo các dữ liệu này luôn luôn hoàn thiện, chính xác, và kịp thời.

KHÁCH HÀNG

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi