TỔNG QUAN

Worldsoft HR là một phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương đươc chúng tôi xây dựng nhằm quản lý toàn bộ các dữ liệu và hoạt động quản trị nhân sự tiền lương bao gồm quản trị nhân sự, quản lý chấm công, quản trị tiền lương và chính sách phúc lợi. Được xây dựng trên công nghệ hiện đại tiên tiến nhất, phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu tập trung nhằm thống nhất tất cả dữ liệu và các nghiệp vụ quản trị nhân sự. Phần mềm cho phép xử lý dữ liệu của hàng ngàn nhân viên, cho phép nhân viên tương tác với phần mềm trong phân quyền cho phép.

Bạn cần giúp đỡ?

Hãy liên hệ chúng tôi để nhận báo giá và được tư vấn giải pháp phù hợp

Liên hệ

CÁC CHỨC NĂNG

Quản trị nhân sự là một cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ tất cả các dữ liệu của nhân sự gồm thông tin cá nhân cũng như các mối quan hệ gia đình, kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, lịch sử khen thưởng và kỷ luật cũng như quá trình làm việc tại.Với cớ sở dữ liệu tập trung cho phép dễ dàng xuất ra các báo cáo quản trị dự đoán nhu cầu nhân sự cũng như giúp cho việc hoạch định phân bổ nhân sự phù hợp hơn

Nhóm chức năng quản lý hợp đồng lao động cho phép tạo và in hợp đồng lao động chính xác, đồng thời cung cấp dữ liệu chính xác cho việc tính lương. Quản lý hợp đồng lao động bao gồm quản lý các loại phụ cấp của từng nhân viên và các phụ lục hợp đồng.

Phần mềm cho phép lấy dữ liệu quét vân tay trực tiếp từ các thiết bị chấm công được lắp đặt tại các văn phòng  mà không cần phải làm thao tác đến tận thiết bị và copy dữ liệu . Điều này giúp cho BP nhân sự xử lý được thông tin thời gian chấm công nhanh chóng hơn bao giờ hết. Phần mềm cho phép tạo các chế độ làm  việc linh động cho từng nhóm nhân viên khác nhau.

Với việc quản lý chấm công chính xác và quy trình phê duyệt online, BP nhân sự có thể xử lý thông tin tiền lương nhanh chóng. Tất cả chế độ lương và phụ cấp sẽ được chuẩn hóa, tính toán theo công thức thống nhất. Phần mềm cho phép tính toán thuế TNCN cho cả nhân viên Việt nam và nhân viên nước ngoài. Phần mềm cho phép kết xuất các báo cáo tổng hợp về nhân sự chi phí lương theo từng phòng ban, bộ phận, theo thời gian … giúp cung cấp dữ liệu cho Ban TGĐ phân tích cơ cấu lương, và dự đoán chi phí lương trong tương lai.

Nhóm chức năng quản lý phép sẽ cho phép BP nhân sự thiết lập số ngày phép năm cho từng nhân viên và kiểm soát quy trình xin nghỉ phép năm chính xác. Với việc định nghĩa quy trình xin và duyệt phép năm, tất cả các nhân viên sẽ tự chịu trách nhiệm quản lý phép năm của mình. Đối với các loại phép khác, mỗi công ty có thể tự thiết lập quy tắc cho mỗi loại phép.

Phần mềm cho phép tạo các quyết định khen thưởng kỷ luật, theo dõi các khoản tiền thưởng cho nhân viên, theo dõi toàn bộ tiến trình khen thưởng và kỷ luật của từng nhân viên

Phần mềm cho phép mỗi công ty tự định nghĩa và thiết lập KPI để đánh giá nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ có trách nhiệm tự đánh giá và trình cho chủ quản phê duyệt. Mỗi nhóm nhân viên sẽ được đánh giá theo các tiêu chí phù hợp.

Phần mềm cho  phép xử lý các yêu cầu tuyển dụng và đào tạo  cũng như lưu trữ thông tin các ứng viên để phục vụ cho công tác hoạch định nguồn lực. Cho phép các phòng ban lập các phiếu đề nghị đào tạo, các khóa đào tạo

MỤC TIÊU

 • Loại bỏ các thao tác nhập liệu thủ công lại tại các khâu
 • Giảm thời gian lập các báo cáo và đối chiếu dữ liệu
 • Cải thiện tính chính xác của dữ liệu nhờ tính kế thừa
 • Thông tin quản trị kịp thời
 • Quy trình tích hợp tiết kiệm thời gian giữa các phòng ban
 • Kiểm soát được dòng tiền thu dự án

LỢI ÍCH MANG LẠI

 • Tích hợp sẵn những quy trình quản lý tiên tiến, chuẩn mực, chuyên sâu và phù hợp ngành, phù hợp xu hướng ngành
 • Lĩnh hội những kiến thức tiên tiến từ thế giới giúp doanh nghiệp thúc đẩy cho sự phát triển vượt bậc và bền vững
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ cho: khách hang và nhân viên
 • Làm việc có quy trình và tuân thủ
 • Thừa hưởng kết quả, không trùng lắp, kéo đẩy và kiểm soát chéo.
 • Chuẩn hóa quy trình và số liệu
 • Lĩnh hội và nâng cao năng lực cá nhân, tổ chức
 • Dễ dàng mở rộng và áp dụng cho các Công ty con
 • Cùng văn hóa làm việc và quản trị

KHÁCH HÀNG

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi