Worldsoft Corporation > Về chúng tôi > Tập thể nhân viên

TẬP THỂ NHÂN VIÊN

Tại Worldsoft, chúng tôi tin rằng sự thành công và lớn mạnh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết và cống hiến hết mình của tập thể nhân viên. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng cũng như sự sáng tạo trong công việc, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới nhằm mang lại nhiều sản phẩm ngày càng chất lượng và hoàn thiện hơn.

Phạm Như Hợp
Trưởng phòng kinh doanh

Nguyễn Thế Vinh
Kỹ sư phần mềm

Hồ Thị Ái Nhi
Trưởng phòng HR

Nguyễn Cao Huỳnh Hậu
Kỹ sư phần mềm

Nguyễn Năng Quốc Bảo
Trưởng phòng Marketing

v2-canh-le

Lê Tấn Cảnh
Chuyên viên pháp lý

Lưu Trang Minh
Chuyên viên QA

Trần Thiên Thanh
Chuyên viên HR

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi