Worldsoft Corporation > Về chúng tôi > Tập thể nhân viên

TẬP THỂ NHÂN VIÊN

Tại Worldsoft, chúng tôi tin rằng sự thành công và lớn mạnh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết và cống hiến hết mình của tập thể nhân viên. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng cũng như sự sáng tạo trong công việc, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới nhằm mang lại nhiều sản phẩm ngày càng chất lượng và hoàn thiện hơn.

Huỳnh Hữu Thanh
Trưởng phòng tài chính & kế toán

Nguyễn Năng Quốc Bảo
Chuyên viên Marketing

Nguyễn Thế Vinh
Kỹ sư phần mềm

Phạm Quang Kiệt
Kỹ sư phần cứng

Thảo Trần (Cassie)
Trưởng phòng HR

Trần Thanh Bình
Kỹ sư phần mềm

Nguyễn Văn Tân
Kỹ sư phần cứng

Lê Duy Toàn
Kỹ sư cơ khí

Lê Song Nam
Trưởng phòng kinh doanh

Lưu Trang Minh
Chuyên viên QA

Nguyễn Cao Huỳnh Hậu
Kỹ sư phần mềm

Huỳnh Tấn Phát
Trưởng phòng IT

Trần Thiên Thanh
Chuyên viên HR

Hồ Lợi
Kỹ sư phần cứng

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi