Worldsoft Corporation > Về chúng tôi > Tập thể nhân viên

TẬP THỂ NHÂN VIÊN

Tại Worldsoft, chúng tôi tin rằng sự thành công và lớn mạnh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết và cống hiến hết mình của tập thể nhân viên. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng cũng như sự sáng tạo trong công việc, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới nhằm mang lại nhiều sản phẩm ngày càng chất lượng và hoàn thiện hơn.

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi