Worldsoft Corporation > Thảo Trần (Cassie)

Ông Nguyễn Ái Hữu – Chủ Tịch HĐQT & Tổng giám đốc Worldsoft – giám sát mọi hoạt động thương mại và các sản phẩm công nghệ của Worldsoft. Dưới sự điều hành của mình, ông đã đưa Worldsoft tiên phong đi đầu trong việc cung cấp những giải pháp phần mềm đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung. Ông đã có trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển phần mềm, hơn 5 năm làm việc với chức danh Hiệu trưởng Trung tâm đào tạo Công nghệ phần mềm và trên 10 năm giữ chức Giám đốc kỹ thuật cho tập đoàn Worldsoft, Ông có bằng kỹ sư Công nghệ Thông tin và kỹ sư Điện toán tại đại học Bách khoa Tp.HCM, Việt Nam.

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi