Worldsoft Corporation > > Tuyển dụng > QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mô tả công việc: 

Để được thảo luận chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Yêu cầu:

– 28 tuổi trở lên

– Tốt nghiệp với chuyên ngành công nghệ thông tin, bằng thạc sĩ

– Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

– Có kỹ năng xuất sắc trong việc phân tích các yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch và giám sát các dự án

– Nhanh nhẹn, năng động trong phong cách làm việc

– Có khả năng truyền đạt cụ thể và / hoặc các thông tin quan trọng

– Trình độ tiếng Anh

– Có hiểu biết ít nhất một trong các ngôn ngữ được liệt kê: Java, VB.Net, ASP.Net, C #, PHP

Trụ sở làm việc: 8th floor, Dai Minh Convention Tower, 77 Hoang Van Thai St., Tan Phu Ward, District 7,HCMC,Vietnam.

Thời gian : Toàn thời gian

Lương Thỏa Thuận

Lợi ích:

– Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được bảo hiểm

– Bảo hiểm xã hội khác theo quy định tại Luật Lao động Việt Nam

– Bảo hiểm khác theo quy định tại chính sách công ty

– Ngày lễ bắt buộc

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi