Công ty Worldsoft tài trợ chiến dịch mùa hè xanh năm 2018 cho trường Đại Học Bách Khoa

01/02/2018


Chiến dịch mùa hè xanh của khoa khoa học và kỹ thuật máy tính - trường  đại học bách khoa năm nay tiếp tục hoạt động tại xã Vĩnh Hòa, huyện chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre. Với mục đích hỗ trợ bà con địa phương khắc phụ những khó khăn trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày, giúp đỡ các em học sinh trong học tâp, động viên khuyến khích các em học sinh thành tích cao, có tinh thần vươn lên trong học tập. 
 Mục đích quan trong trọng nhất là giúp các em học sinh ôn tập trong hè, có nhiều hoạt động sinh hoạt hè ý nghĩa, đặc biệt sau kỳ hè này các em học sinh sẽ có con đường mới đến trường thuận tiện hơn, động viên tinh thần các em đi học hơn để đạt được ước mơ của các em. Qua hoạt động này sẽ tạo cầu nối giữa người dân địa phương và thanh niên tình nguyện, mở rông tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng các hoạt động tổ chức Đoàn - Hội.The Similar News

TalkShow's TV: Applying cloud computing technology for companies in construction ...

20/10/2016

Read more

The trend of applying information technology of companies in construction Industry and ...

20/10/2016

Read more

ECI SaiGon Group applies ERP Construction

20/10/2016

Read more